Het nieuwe leiderschap, geïnspireerd door de oude wijsheid van Dzogchen

Trees van Hennik werkte ruim 20 jaar als pedagoog en manager in de geestelijke gezondheidszorg, alvorens in 2008 als onderneemster en mindfulness trainer te beginnen met haar bedrijven Mindstudio en de Academie voor het Nieuwe Leiderschap.

Vertel eerst eens wat meer over je vroegere werk als manager.

Ik werkte bij inGeest, een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ik vond dat dankbaar werk en een mooie baan, maar mijn werk werd in de loop van de jaren steeds zwaarder. De mensen begonnen steeds meer plaats te maken voor systemen, richtlijnen en procedures. De ziel ging eruit. Het werk werd steeds rationeler en afstandelijker. Ik kon daar moeilijk mee omgaan. Het veroorzaakte stress. Ik gleed af richting een burn out. Op zoek naar meer balans in mijn werk en leven was ik via een vriendin gaan mediteren bij een boeddhistische organisatie. Ik vond het er heerlijk, ook al voelde ik me geen boeddhist. Geïnspireerd door de rust die ik in meditatie vond, ontstond de behoefte aan een sabbatical. Ik wilde niets liever dan een half jaar gewoon alleen op een kussentje zitten. Toen ik in die periode een piepkleine foto zag van Dzogchen Rinpoche Jigme Losel Wangpo – houder van de Dzogchen overdrachtslijn en herkend door Zijne Heiligheid Dodrupchen Rinpoche als de zevende incarnatie van Pema Rigdzin – gebeurde er iets wat ik als meisje uit een strikt atheïstisch nest nooit voor mogelijk had gehouden; ik wist ten diepste dat ik mijn leraar was tegengekomen. Terwijl ik helemaal niet naar een leraar op zoek was. Ik voelde een enorme behoefte om hem in levende lijve te ontmoeten, ben daarom vrijwel meteen naar India vertrokken en heb daar in het Dzogchen klooster, Dzogchen onderricht genoten. Deze kloosterperiode is achteraf allesbepalend gebleken voor mijn verdere leven en werk.

Waarom?

Ten eerste omdat ik er persoonlijk helemaal thuis ben gekomen in Dzogchen en de Gyalwa Dzogchen Sangha van Dzogchen Rinpoche Jigme Losel Wangpo die mij zo dierbaar zijn geworden. Eén van de essenties van Dzogchen is het herkennen van onze ware natuur, voorbij de geest/ het denken. Dzogchen is ook een hele praktische boeddhistische richting die waardevol is in deze tijd van chaos, instabiliteit en groot geestelijk lijden.

Dzogchen is compleet het rusten van de geest – voorbij de geest, de kennis, woorden en concepten – en richt zich op handelen in het aardse, alledaagse leven. Dat praktische past goed bij me. Datzelfde geldt voor mijn leraar en zijn sangha. Mede omdat de Gyalwa Dzogchen Sangha nog steeds klein van omvang is, is het onderlinge contact intensief en is mijn leraar zeer toeganklijke en aanwezig. Mijn beoefening gedijt daarbij.

Maar ook professioneel heeft het verblijf in het Dzogchen klooster en het onderricht van deze leermeester mijn leven enorm geïnspireerd.

Toen ik terugkwam uit het klooster wist ik dat ik verder wilde op het boeddhistische pad. Ik ben de opleiding tot mindfulnesstrainer gaan volgen. Mindfulness is het leven met aandacht: op een speciale manier, doelgericht, in het hier en nu en zonder oordeel. De grondslag van mindfulness is het boeddhisme en ik herken met name veel van de mindfulness in het westen in de praktisch toepasbare Dzogchen richting.

Mindfulness maakte mij gelukkiger, en ik wist zeker dat het andere mensen ook gelukkiger kon maken. Ik zag ongekende mogelijkheden voor alle leeftijden en soorten patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, en ben me daarom gaan storten op de integratie van mindfulness en meditatietechnieken in de gezondheidszorg. Dat ging allesbehalve makkelijk. Ik was weliswaar als nieuw mens teruggekeerd uit India, maar de geestelijke gezondheidszorg was hetzelfde gebleven. Ik werd dan ook in eerste instantie met scepsis onthaald, door mijn collega’s en vakgenoten voor gek verklaard en zelfs gepest. Maar langzaam maar zeker begon er steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid en effectiviteit van mindfulness en meditatie door te druppelen, en kreeg ik de kans het toe te passen en verder te ontwikkelen. Ik ben dat met volle overgave gaan doen en heb dag en nacht gewerkt aan allerlei nieuwe plannen en producten.

Maar toch ben je uiteindelijk vertrokken bij inGeest.

Ik wilde meer en verder dan inGeest. Onze intenties qua integratie van mindfulness liepen uiteen, waardoor we uiteindelijk uit elkaar groeiden. Toen zich op een gegeven moment de mogelijkheid voordeed om een villa in Bennebroek te betrekken en er een mindfulness centrum te creëren heb ik deze met beide handen aangepakt. Ik kreeg een kans mijn grote droom te verwezenlijken.

Vertel eens wat meer over het centrum.

Intussen is de Mindstudio – de naam van het centrum – verhuisd naar een andere locatie in Hillegom. Dit centrum is een laagdrempelig verzamelgebouw in Hillegom waar een aantal ondernemers – coaches, hulpverleners, artsen – samenwerken op basis van mindfulness voor verschillende doelgroepen: volwassenen, ouders, kinderen, scholen, professionals, bedrijven. Het is heerlijk om dagelijks met verschillende gelijkgestemden in één omgeving te werken en te zien hoe mindfulness zich heeft ontwikkeld en wat het allemaal voor mensen betekent.

Je bent ook actief met de Academie voor het Nieuwe Leiderschap. Wat behelst dat precies?

De Academie voor het Nieuwe Leiderschap is een samenwerking tussen mijzelf en sangha genoot (arts en leiderschapstrainer) Guido de Valk. In de ontwikkeling van deze Academie worden wij beiden geïnspireerd door de Dzogchen view en Rinpoche’s lessen. De Academie is een opleidingsinstituut dat zich richt op het manifesteren van nieuwe – bewuste – leiders. Het is in deze tijd van crises de hoogste tijd voor bewust en nieuw leiderschap. Leiders creëren enorme hoeveelheden lijden omdat ze egoïstisch opereren. Managers moeten leren hoe ze – met aandacht en mededogen – hun eigenbelang kunnen overstijgen en kunnen handelen in verbinding met al wat is. We werken vanuit de visie dat alle bewustzijn er al is en puur en perfect is van zichzelf; het behoeft slechts activering.

De Academie voor het Nieuwe Leiderschap is dan ook gericht op het bewerkstelligen van eigen-wijsheid. Wij brengen mensen naar een diepere wijsheid die in hen schuilt maar uit het zicht is verdwenen. We doen dit door middel van korte, één-daagse masterclasses met kleine groepjes professionals. De trainingen zijn zeer praktisch en resultaatgericht. Alles is gericht op de toepasbaarheid in de alledaagse werksituatie. We laten managers door middel van enerzijds intensieve interactie en anderzijds stilte, zichzelf herontdekken. We leren hen naar hun hart te luisteren; hun hart te laten spreken en op basis hiervan leiding te geven. De insteek van de – afgewisseld – korte gesprekken en simpele meditaties is het inzicht verschaffen in een andere en diepere wijsheid voorbij cognities.

Veel managers opereren op basis van hun automatische piloot. Ze weten van voren niet dat ze van achteren leven, zijn zichzelf volledig kwijtgeraakt en laten zich daarom leiden door de – destructieve – waan van de dag. Met alle negatieve gevolgen van dien. Ik kan daar mededogen voor opbrengen. Ik ben zelf manager geweest. Ik weet hoe je geleefd kunt worden door je werk en hoe je jezelf daarmee kunt verliezen. Het is daarom ontzettend dankbaar werk om managers in – diep – contact met zichzelf te brengen en te ontdekken wat hun werkelijke, menselijke kernwaarden en principes zijn. Het geeft veel voldoening om managers te leren hoe ze voorbij hun – onbewuste – concepten en conditioneringen kunnen kijken en contact kunnen maken met wie ze ten diepste zijn om vanuit hier verbinding te maken met nieuwe organisatiedoelen die meer gericht zijn op menselijke kernwaarden en op het herkennen van de natuur van de eigen geest. Het is een prachtig proces om mensen keer op keer versteld van zichzelf versteld te zien staan. Dát is ook de kracht en pracht van Dzogchen!

Interview door Kees Klomp

Interview voor het Boeddha Magazine; Trees Van Hennik

April 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *