Mindfulness voor Ouders, Mindful Parenting

Datum
25/09/2018 - 06/11/2018

Tijd
15:00 - 17:30

Categorieën


Training van 3 bijeenkomsten

Inhoud van de training Mindful Parenting
Mindful Ouderschap betekent ‘op een speciale en aandachtige manier met je kind/ eren aanwezig zijn in het hier en nu met een milder en vriendelijke houding’.

Velen van ons kennen wel eens betoverende momenten waarop we zonder al te veel te oordelen, met aandacht in het hier en nu zijn.
De mindfulness-training werd in het westen bekend door het werk van John Kabat-Zinn, die de oefeningen min of meer loskoppelde van haar boeddhistische achtergrond.
Eeuwenoude oosterse methoden en moderne westerse therapie- vormen worden in deze training gecombineerd.
We zien hoe onze geest in beslag genomen wordt door een stroom aan gedachten, gevoelens en andere gewaarwordingen, zonder dat we er veel vat op lijken te hebben. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van opvoeden van kinderen en soms stressvolle situaties in het gezin geven.
Kinderen opvoeden is soms een hele klus en in veel situaties kunnen ouders tegen de eigen grenzen van onvermogen en onmacht oplopen. De hectiek in het gezin kan ten koste gaan van tijd en aandacht voor jezelf, je partner en de kinderen.
In deze training leert u doelbewust aandacht te geven en volledig gewaar te zijn van de ervaring van het moment: een houding van niet-streven en niet-oordelen in de opvoedingssituatie.
Deze mindfulness-training voor ouders bestaat uit oefeningen in aandachtig ouderschap en op het op een andere manier omgaan met stress en overbelasting in de opvoedingssituatie. Aan de hand van meditatie- en yogaoefeningen onderzoeken ouders hun rol en het handelen als ouder. De training houdt ouders een spiegel voor en biedt concrete handvatten voor vaardig ouderschap. Ouders leren in de opvoeding op een niet-oordelende manier en accepterende met uw kinderen (en hun vragen en problemen) om te gaan, wat meer rust en balans geeft in het gezin. Daarnaast kijken we wat inspireert in het ouderschap. Er wordt gewerkt met praktische situaties in het gezin. Sleutelwoorden zijn in de training: aandacht, compassie en mildheid.

Doel van de training:
Op een speciale en aandachtige manier met je kinderen aanwezig zijn in het hier-en nu, met milde en een vriendelijke houding

Er wordt geoefend met een houding van meer “zijn” dan “doen” waardoor opvoeden van kinderen een meer moeiteloos, plezierig en waardevol levensproces wordt.

Thema’s van de 3 bijeenkomsten
• Bijeenkomst 1: Aandacht voor jezelf en aandacht
voor de behoefte van je kind
• Bijeenkomst 2: Bewustwording, opvoeding in het hier en nu en wat doe ik dan in de opvoeding?
• Bijeenkomst 3: Acceptatie en begrenzen in de opvoeding
• Bijeenkomst 4: Verdieping van alle oefeningen en hoe integreer ik de mindfulness in de opvoeding?

Te verwachten resultaat van de training Mindfull Parenting
• Verhoging van persoonlijke effectiviteit en versterken van persoonlijke veerkracht in de rol van opvoeder
• Leren vanuit aandachtig luisteren naar uw kinderen in plaats vanuit gewoontepatronen
• Beter leren ontspannen, verbeteren van energie, levenslust en geluk voor u zelf en in het gezin
• Beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen op school met uw kind en in het gezin
• Vermindering van stress en spanningsklachten
• Beter om kunnen gaan met problemen, vragen en behoeften van kinderen en hierdoor betere ouder-kind relaties

Voor wie
• Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-18

Werkwijze
• Deelnemers ontvangen cd’s (ook een cd met oefeningen voor kinderen) en werkboek voor het oefenen thuis of een digitale link met geluidsopnames
• Aantal deelnemers: maximaal 12
• Onderdelen van de training zijn: begeleide aandachts-en concentratieoefeningen, oefeningen om het bewustzijn in de opvoeding in het hier-en-nu te vergroten in de opvoedingssituatie
• Uitwisselen van ervaringen met andere ouders

Trainer
Trees van Hennik: moeder van 2 kinderen, pedagoog en gekwalificeerd trainer mindfulness bij Mindstudio(opleiding mindfulness bij Instituut voor Mindfulness bij Johan Tinge)

Data en tijd in 2016

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1,5 uur

Tijd: zondagen van 15.00-17.30 uur

  1. Eerste serie: 6, 13 en 20 maart 2016
  2. Tweede serie in 2016: 3, 10, 24 april 2016
  3. Derde serie in 2016: 26 juni, 3, 10 juli
  4. Vierde serie: 6, 20, 29 november 2016

Zie ook  de website: www.mindstudio.nu en www.yogaminds.nl

Locatie:

Yogaminds, Mr Troelstralaan 17 in Amstelveen

Kosten
€ 260, per serie van drie bijeenkomsten (incl btw van 21%).

De training wordt veelal vergoed door zorgverzekeraars via mijn beroepsvereniging NvPA  of de VMBN ( beroepsvereniging van mindfulnesstrainers)  in Nederland (zelf na te vragen bij uw verzekeraar).
Aanmelden
Via de website www.mindstudio.nu of een e-mail naar treesvanhennik@mindstudio.nu Zie ook rubriek “wie zijn wij”. U kunt Trees van Hennik mobiel bellen (06 23218704) voor vragen en aanmelding.

Kaart onbeschikbaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *